Masáže - nabídka masáží pod textem

Jedna definice praví, že dotknout se znamená „nastolit tělesný kontakt či emocionálně ovlivnit“. Hmat je také první ze smyslů, který se u lidí začne vyvíjet a to už v šestém týdnu těhotenství. Kvalita doteků, které se nám v dětství dostávají  pak určuje v dospělosti naše sebevědomí, schopnost navazovat trvalé vztahy i umění být v souladu sami se sebou, a to jak po tělesné, tak i duševní stránce.

Masáže se užívají už tisíce let a jejich účinky jsou jasně podloženy. Je zřejmé, že nám masáž prospívá, pokud si masáž dopřáváme pravidelně, cítíme se klidnější, zdravější a šťastnější. Masáž spouští pod povrchem kůže složité procesy. Hormony i další „signalizující látky“ posílají zprávy z těla do mozku a zpět. Některé tyto signály způsobují stimulaci, jiné zase relaxaci. Je ověřeno, že dotek zvyšuje hladinu oxytocinu, hormonu, který nás uvolňuje, což je v našem uspěchaném moderním životě naprosto nutné, chceme-li dosáhnout tělesné, citové i duševní pohody.

Je známo přes 100 různých druhů masáží vycházejících z různých kulturních základů. Jednotlivé druhy masáží se vzájemně prolínají. Je to díky  masérům, kteří se postupem své praxe vyvíjejí, studují různé masážní techniky, či terapeutické metody a propojují  je. Každý masér, za svoji praxi získá svůj „rukopis“ a na klientech je, aby si vybrali toho správného maséra pro sebe.

Důležité je, aby každý klient věděl co od masáže očekává a sdělil to masérovi, aby  podle toho vybrali  tu nejvhodnější masáž pro daný okamžik. Je na každém klientovi, zda ho přivádí bolest, únava, stres, nebo si chce jenom odpočinout. Každá  masáž je účinná a má svůj význam. Intenzitu tlaku lze přizpůsobit u každé masáže a každého klienta.

Já osobně ke každému klientovi přistupuji jako k jedinečné bytosti a snažím se,  skrz dlaně předat to nejlepší ze sebe a z toho co jsem se naučila, zbavit klienty potíží a navodit příjemný pocit klidu a pohody, což se mi zatím osvědčilo tím, že se mi klienti vracejí, a za to jim děkuji.

 

Nabízené masáže